Όριο, λόγος, ερμηνεία. Χρόνος και χώρος στο τοπίο της Τήνου

Συμμετοχή ως αρχιτέκτονας περισσότερο, παρά ως φιλόσοφος, με το κείμενο: Όριο, λόγος, ερμηνεία. Χρόνος και χώρος στο τοπίο της Τήνου

         

 

Όριο, λόγος, ερμηνεία. Χρόνος και χώρος στο τοπίο της Τήνου