3η ICSD (International Conference on Sustainable Development),Ιούνιος 2015, Rome

Συμμετοχή στην 3η ICSD (International Conference on Sustainable Development), 2015, Rome με το άρθρο: Sustainable Landscape and Community on the Greek Island of Tinos

3η ICSD (International Conference on Sustainable Development),Ιούνιος  2015, Rome