Οι δρόμοι της Πόλης

Μαρία Βιδάλη

Συμμετοχή με φωτογραφικό υλικό και κείμενο στο λεύκωμα για τους μετανάστες της Αθήνας, το οποίο επιμελήθηκε ο Νίκος Οικονομόπουλος και τα κείμενα έγραψε η Ναντίνα Χριστοπούλου, εκδόσεις Μορφωτικού  Ιδρύματος της εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Αθήνα, 2008)

biblionet.gr

Οι δρόμοι της Πόλης