Μανδράκι Μανδράκι Μανδράκι Μανδράκι Μανδράκι Μανδράκι Μανδράκι
Πληροφορίες Έργου

Μανδράκι

2005

Αναδιαμόφωση του  της Νέας Αγοράς στο Μανδράκι.
Προμελέτη αποκατάστασης, σχεδιαμός νέου κτιρίου σχεδιασμός  τοπίου
Διαγωνισμός Δήμου Ρόδου
Μανδράκι, Ρόδου
3.900 τ.μ


Η ευρύτερη περιοχή της αγοράς στο Μανδράκι της Ρόδου φαίνεται να έχει αποκοπεί σταδιακά από τον ιστό της πόλης. Ο χαρακτήρας της πλατεία της Νέας Αγοράς έχει περιοριστεί σε αυστηρά εμπορικό. Πρόθεση μας ήταν να επαναφέρουμε της ποιότητες μιας πλατείας στο δημόσιο, ιστορικό Χώρο της Νέας Αγοράς . Έτσι διατηρούμε όλα τα δέντρα και τις βοτσαλωτές αυλές που υπάρχουν ήδη στον χώρο, μελετούνται οι βασικές διαδρομές του δημόσιου χώρου και ο τρόπος προσέγγισης του χώρου μέσω του φωτισμού και των υλικών των διαδρομών.  Δημιουργείται χώρος/ «έδαφος» για το παιχνίδι των μικρών παιδιών, χώρος υπαίθριας αγοράς και χώρος ανοιχτών παραστάσεων. Στο νέο κτίριο – το οποίο βρίσκεται σε χαμηλότερο ύψος από αυτά που το περιβάλλουν - κοντά στη βόρεια είσοδο του χώρου εκθέτουν και εμπορεύονται τη δουλειά τους παραδοσιακοί τεχνίτες του νησιού, ενώ αποτελεί μια λιτή κατασκευή με ανοιχτή προς τον δημόσιο χώρο και τις δραστηριότητες που παρέχει.

 

Ομάδα έργου
Αρχιτέκτονες: Μαρία Βιδάλη, Μαρία Τσιγάρα, Κατερίνα Χατζικωνσταντίνου
Τρισδιάστατος σχεδιασμός: 3D First Aid